6. juli 2012

Kom på besøk!

Hageselskapet har laga ein søkbar database med besøkshagar rundt om kring i landet. Her kan alle som har lyst på besøk legge inn sin hage under ulike kategoriar. Eg har registrert hagen vår og tar gjerne i mot besøk ved avtale. Ellers så vil hagen vere open den 12 august under 1000 åpne hager arrangementet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar