28. nov. 2011

Ein organisk brann

Korgpil (for det meste Salix viminalis) er ei fantastisk plante med ein utruleg vilje til å vekse, berre på ein kort sommar kan den strekke seg over to meter. I tillegg er den nyttig og dekorativ. Nyttig i form av at den kan anvendast til mange bruksgjenstandar og pynteting, korger i mange variantar, gjerder , klatrestativ og lysthus. Dekorativ er den både som levande og i tørka tilstand. Det å ta seg ein tur ut i den skarpe haustlufta og hauste pil, nyte dei flotte fargane på pilekvistane som står som ein kontrast mot alt det grå, ja det gir ein ekstra piff i den mørke tida.

Rader av pil klar til å haustast, frå vesntre ser me Raud Belgier,
Gullpil og Raud Amerikaner

Raud Amerikaner i nærmare augesyn.


Ferdig sortert pil klar til å tørkast eller oppbevarast ute 
for bruk i frisk tilstand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar