23. juli 2012

Silkebygg

Silkebygg (Hordeum jubatum) eller det lokale svært dekkande namnet "Squirrel Tail" (Ekornhale) er eit vakkert gras når aksa svaiar i vinden.

Dette graset høyrer naturleg heime i vestlege delar av USA, men har spreidd seg og er vanleg i det meste av USA. Her til lands blir det nytta som eit prydgras, og med sine svært dekorative aks har det absolutt ein prydverdi.

Silkebygg trivst både på våte og tørre stader, og ein interessant eigenskap er salttoleransen som gjer at det overlever langs veg (på tross av vegsalt) og på kystnære stader der andre planter kjem til kort. Samanlikna med mange andre prydgras er det ei ganske beskjeden plante på ca 40 cm med liten prydverdi utanom aksa. Graset er fleirårig med kort levetid, men rekk som oftast å så seg før det går ut slik at ein er sikra nye planter.

I min hage har det fått plass i "øybedet" midt på plenen, her er det rikeleg med sol og relativt tørt, men dette ser ikkje ut til å vere eit hinder for vakker blomstring.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar